Глобальный рейтинг Интереса Авторов в Южноминьской Википедии

WikiRank.net
вер. 1.5

На этой страницы представлены популярные статьи Южноминьской Википедии, которые были редактированы найбольшим количеством авторов. При этом учитывались только зарегестрированные авторы Википедии, без ботов.

# Название Авторы
1 Bí-kok
2 Hoat-kok
3 Tiong-hoâ Bîn-kok
4 Liân-ha̍p Ông-kok
5 Tek-kok
6 New Zealand
7 Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
8 Wikipedia
9 Pe̍k-ní-gī
10 Ò-tē-lī
11 Ò-chiu
12 Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
13 Thó͘-ní-kî
14 Canada
15 Belarus
16 Lō͘-se-a
17 Tāi-hân Bîn-kok
18 Oa̍t-lâm
19 Sūi-se
20 Í-sek-lia̍t
21 Se-pan-gâ
22 Í-tāi-lī
23 Croatia
24 Pak-kiaⁿ-chhī
25 Au-chiu
26 Ìn-tō͘
27 Albania
28 Sūi-tián
29 Vladimir Putin
30 Eng-gí
31 Lâm-hui-kok
32 Ìn-nî
33 Hiong-káng
34 Hoat-gí
35 Sin-ka-pho
36 Ji̍t-pún
37 Pho-lân
38 Ukraina
39 Azerbaijan
40 Tan-be̍h
41 Hóe-chheⁿ
42 A-la-pek-gí
43 Tek-gí
44 Côte d'Ivoire
45 Algeria
46 Bián-tiān
47 Barack Obama
48 Iran
49 Lietuva
50 Hui-chiu
51 Bahrain
52 Bulgaria
53 Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn
54 Liân-ha̍p-kok
55 Hui-li̍p-pin
56 Hi-lia̍p
57 Pak Bí-chiu
58 Pa-se
59 Colombia
60 Angola
61 Bông-kó͘
62 Libya
63 Ai-ki̍p
64 Be̍k-se-ko
65 Iâ-so͘
66 A-chiu
67 Má-lâi-se-a
68 Ná-ui
69 Olympic Ūn-tōng-hoē
70 Andorra
71 Bangladesh
72 Chile
73 Afghanistan
74 Argentina
75 Kazakhstan
76 Latvia
77 Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok
78 A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok
79 Washington, D.C.
80 New York Chhī
81 Hun-lân
82 Thài-kok
83 Madagascar
84 Goe̍h-niû
85 Ki-tok-kàu
86 Dominica Kiōng-hô-kok
87 Saudi A-la-pek
88 Morocco
89 Ài-ní-lân
90 Mê-ông-chheⁿ
91 Ku-pí-lō͘
92 Bân-lâm-gú
93 Ji̍t-pún-gí
94 Kha-kiû
95 Lâng
96 Phû-tô-gâ
97 Slovenia
98 Ethiopia
99 Hông-gâ-lī
100 Slovakia
1-100 | 101-200 | 201-300 > >>