Рейтинг фильмов в Южноминьской Википедии

WikiRank.net
вер. 1.5
# Название Популярность
1Il Postino
2Avatar
3The Lion King
4Casablanca (iáⁿ-hì)
5Inception
6The Little Mermaid
7Chhù-piⁿ Totoro
8The Fox and the Hound
9Bambi
10Metropolis
11Koyaanisqatsi
12Thài-iông chi Ko
13Khàm-téng ê Ponyo
14Brother Bear
15Siáⁿ-lâng mā m̄-chai
16Im-ga̍k ê Siaⁿ-im (tiān-iáⁿ)
17Hîm (tiān-iáⁿ)
18Dumbo
19Hái-kak 7-hō
20Ka-lông (tiān-iáⁿ)
21Goá ê Káu-á Miā
22Dark City
23Charlotte's Web 2: Wilbur's Great Adventure
24Charlotte's Web (1973 nî tiān-iáⁿ)
25Bô-bí-lo̍k
26The Land Before Time
27The Rescuers
28Tomcats (tiān-iáⁿ)
29Siōng-boé-ê Khui-hām-lâng
30Charlotte's Web (2006 nî tiān-iáⁿ)
31An American Tail
32Beauty and the Beast
33Ji̍t-pún Khun-thiông-kì
34Frozen
35Avengers: Endgame
36One Hundred and One Dalmatians
37Lí ê Miâ-jī.
38Sayun chi Cheng
39Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘
40Sen to Tihiro no Kamikakusi
41Titanic (1997 nî tiān-iáⁿ)
42Kotonoha no Niwa
433 Idiots
442001: Thài-khong Bān-iû (tiān-iáⁿ)
45Monsters, Inc.
46Intouchables
47Snow White and the Seven Dwarfs
48Mô͘-hoat Kî-iân
49Die Hard
50The Jungle Book (1967 nî tiān-iáⁿ)
51Ióng-kám Thoân-soat
52The Truman Show
53One Piece The Movie Episode Chopper + Tang Khui Kî-chek Eng-hoe
54Koài-siù Tāi-ha̍k
55Kang-hu (tiān-iáⁿ)
56? (tiān-iáⁿ)
57Thiaⁿ-soeh
58The Avengers (2012 nî tiān-iáⁿ)
59Pinocchio (1940 nî tiān-iáⁿ)
60Spider-Man: Homecoming
61Jû-kó Chá Ti-tō Lâm-seng Iā Hōe Pī Sèng-chhim
62Lady and the Tramp
63Kang-lâng Lî-khui Lumière Kang-tiûⁿ
64Ngó͘ tek Siàu-lú Sî-tāi
65Sú-sū (tiān-iáⁿ)
66Hit kuí nî, Lán Tàu-tīn Tui ê Cha-bó͘-gín-á
67Te̍k Jîn-kia̍t chi Sîn-to͘ Liông-ông
68Mononoke Hime
69Oliver & Company
70The Aristocats
71Howl ê Tín-tāng Siâⁿ-pó
72Jaws
73Thiⁿ-téng ê Siâⁿ
74Pi-chêng Siâⁿ-chhī
75Cha̍p Nî (tiān-iáⁿ)
76The Great Mouse Detective
77Hóe-kim-ko͘ ê Thióng-á-po͘
78PK (tiān-iáⁿ)
79Mazyo no Takkyûbin
80Ian-ú Bông-bông
81Khàu-pi
82The Rescuers Down Under
83Ngō͘-bān kap Phian-kiàn (2015)
84Avengers: Infinity War
85Lucy (2014 tiān-iáⁿ)
86Koizora (tiān-iáⁿ)
87Iron Man (2008 nî tiān-iáⁿ)
88Captain Marvel (tiān-iáⁿ)
89Corpse Bride
90Black Panther (tiān-iáⁿ)
91Toy Story
92Âng Ti
93Les Choristes
94Moneyball
95Captain America: The First Avenger
96Avengers: Age of Ultron
97Thor (tiān-iáⁿ)
98Hoán-hāu (Tiān-iáⁿ)
99Ngó͘ Sī It Phiàn Hûn
100Niau ê Pò-un
1-100 | 101-200 > >>