Самое популярное в южноминьской Википедии в январе 2016 года

WikiRank.net
вер. 1.02
# Изменения Название Популярность
501+1959To̍k-chhâi chèng-tī
502-50Tô͘ Iu-iu
503+20648 goe̍h 3 ji̍t
504+225Lô-mán-chú-gī
505++Chǹg-khang kha̍h
506++Tâi-pak Chia̍t-ūn Kong-si
507-13511 goe̍h 13 ji̍t
508-502000 nî
509-36Bí-kok Phó͘-cha-kio̍k
510+59Hêng-chèng
511+579Kó͘-tāi Lô-má
512+71Pài-saⁿ
513+71Sèng-keng
514+6971 goe̍h
515+417Algeria
516+258Phó͘-thong-ōe
517+16091865 nî
518+4091920 nî
519+12371 goe̍h 6 ji̍t
520+113Amsterdam
521+390Edward Witten
522+132German lâng
523-323Goā-lâi-gú
524-9Hu̍t-kàu
525+389Kalium
526+295Kazakhstan
527+18Lông-gia̍p
528+3263One Direction
529+202Pak-kiaⁿ-chhī
530-54Roman giân-gí
531+974Turkmenistan
532+707Tì-sek
533+484Tô͘-su-koán
534+118Tāi-khì-khoan
535+10091 goe̍h 20 ji̍t
536+20881 goe̍h 27 ji̍t
537+31Hi-lia̍p sîn-ōe
538+164Kng
539+1568Kái-phò-ha̍k
540+74Pâ-thiông
541+806Sio̍k (hun-lūi-ha̍k)
542+6965John Logie Baird
543++Chó͘ ûi siōng
544++Tē-it Sè-kài
545+8351 goe̍h 4 ji̍t
546+217Hoat-kok léng Guiana
547+124Illinois
548+209Siaⁿ-im
549-80Texas
550++Seng tong kek se
551+2651 goe̍h 1 ji̍t
552+4162012 nî
553-221Argentina
554+12Chheng-kok
555+467Bí-chiu
556+716Henry 8-sè (Eng-lân)
557+841ISO 639
558+227Lān-pha
559+53Java (thêng-sek gí-giân)
560+207Kelt lâng
561+134Nobel Bûn-ha̍k Chióng
562-32Seng-hòa-ha̍k
563-225Symbol
564-131Sòng Chhó͘-jû
565+850Tang Timor
566-204Ông Jû-hiân
567-318
568+30Niau
569+60Pho-su-gí
570++Àm-sî
571+2211980 nî
572+3581994 nî
573+65Azerbaijan
574+758Goe̍h
575-131Bû-chèng-hú Chú-gī
576+2280Hô-lân ê séng
577+278Isaac Newton
578+601Joa̍h-thiⁿ
579+468Jîn-kang tì-lêng
580+276Kim
581-21San Diego Kūn (California)
582+49Kū-kim-soaⁿ
583+250Sîn-sèng Lô-má Tè-kok
584+316Captcha
585+460Hawaiʻi
586+1645Ông
587+3211997 nî
588+475Akrotiri kap Dhekelia
589+207Allah
590+626Bahrain
591+180Maryland
592+791Burkina Faso
593+597Hô-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si
594-170Tennessee
595+216Tiān-ōe
596-238Ài
597-332006 nî
598+772007 nî
599-170Chu Li̍p-lûn
600-59Cuba
<< < 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 > >>

Статистика качества

Викиранк

Проект предназначен для автоматической относительной оценки статей в разных языковых версиях Википедии. В настоящий момент ВикиРанк позволяет сравнивать более 40 миллионов статей Википедии на 55 языках. Показатели качества статей основаны на резервных копиях Википедии по состоянию на март 2021. При расчёте популярности учитывались статистические данные статей за последний исследуемый месяц (февраль 2021 года). Для подсчёта исторических значений полилярности и ИИ использовались данные с 2002 по 2021 гг... Подробнее